Πολιτική Απορρήτου

 Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αφορά τον ιστότοπο www.nikolaoutools.gr, ο οποίος ανήκει στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Δ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΕΒΕ», που εδρεύει στο Κορωπί Αττικής, στην οδό Ανθέων 6, Τ.Κ.19400, και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΓΕΜH: 8095301000 & Αρ.Μ.Α.Ε.65519/04/Β/08/42, Α.Φ.Μ. 095255031 και αριθ. τηλεφώνου 2109753757 (αποκαλούμενη στο εξής “η ΕΤΑΙΡΕΙΑ”).

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ -συμμορφούμενη με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το νέο  Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου- επιχειρεί μέσω της παρούσας δήλωσης περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να ενημερώσει «ως υπεύθυνος επεξεργασίας» τους επισκέπτες της επίσημης ιστοσελίδας της www.nikolaoutools.gr, τους χρήστες των υπηρεσιών της πλατφόρμας Β2Β - πελάτες της σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται διαδικτυακά και στο πλαίσιο της παροχής των επιχειρηματικών της υπηρεσιών, τους σκοπούς που επιδιώκονται με την επεξεργασία τους καθώς και τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων.

 Η προστασία της ιδιωτικότητας, των προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων όλων όσοι επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας αποτελεί προτεραιότητά μας, ώστε να απολαμβάνετε όλες μας τις υπηρεσίες με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

 Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, αποθηκεύουμε το δικτυακό τόπο από τον οποίο προέρχεστε, τον πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών σας, τους δικτυακούς τόπους που επισκέπτεστε, την ημερομηνία και διάρκεια της επίσκεψής σας, καθώς και πληροφορίες για τη συσκευή και το πρόγραμμα πλοήγησής σας. Τα παραπάνω έχουν σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασής σας, τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, την παροχή προσωποποιημένου διαφημιστικού υλικού καθώς και την αναβάθμιση του διαδικτυακού μας τόπου.

 Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί υπηρεσίες όπως η Google Analytics

 Αυτόματη συλλογή δεδομένων-Cookies

 Ο ιστότοπος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ χρησιμοποιεί μικρά αρχεία με πληροφορίες (cookies) τα οποία αποθηκεύονται από τον περιηγητή (browser) του χρήστη/επισκέπτη στον υπολογιστή του ή/και σε κάθε εν γένει συσκευή με την οποία ο χρήστης επισκέπτεται την παρούσα ιστοσελίδα. Tα cookies συμβάλλουν στη βελτίωση του διαδικτυακού τόπου και διευκολύνουν την περιήγηση του επισκέπτη σ’ αυτόν, δεδομένου ότι κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα η τελευταία ανακτά τις πληροφορίες αυτές και προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές πληροφορίες. Τα cookies αυτά αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας προσωρινά και μεταδίδονται μόνο στον server μας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.

 Μπορείτε να δείτε και να διαγράψετε τα cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, και να ελέγχετε τον τρόπο με τον οποίο τα cookies γενικά αντιμετωπίζονται μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας στο διαδίκτυο.

  Έχετε τη δυνατότητα να δεχθείτε ή να απορρίψετε cookies. Αν επιλέξετε να απορρίψετε τα cookies, ίσως να μη βλέπετε σωστά όλες τις πληροφορίες που παρέχει ο ιστότοπος και να μην μπορείτε να αξιοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες των διαδικτυακών μας τόπων.

 Για πιο αναλυτικό έλεγχο των ειδικών ανά ιστότοπο cookies, ελέγξτε τις ρυθμίσεις cookies και προστασίας προσωπικών δεδομένων στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησής σας.

 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μπορείτε να βρείτε στον διαδικτυακό τόπο www.allaboutcookies.org.

 Επεξεργασία - Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

 Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι μια υψηλή προτεραιότητα για εμάς. Ως εκ τούτου, προστατεύουμε τα δεδομένα σας, που αποθηκεύονται σε εμάς μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αποτελεσματική πρόληψη απώλειας ή κακής χρήσης από τρίτους.

 Ενδέχεται να συνεργαζόμαστε με παρόχους υπηρεσιών στους οποίους μπορεί να κοινοποιήσουμε προσωπικές σας πληροφορίες, με στόχο να τους διευκολύνουμε στην εν λόγω παροχή υπηρεσιών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ζητά από τους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία, να διαφυλάσσουν δεόντως τα εν λόγω στοιχεία, να τα διατηρούν ασφαλή και να τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για τον σκοπό που επιβλήθηκε.

 Φόρμες επικοινωνίας/επικοινωνία με ηλεκτρονικά μηνύματα ή τηλεφωνικές κλήσεις

 Εφόσον θελήσετε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας ή μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή τηλεφωνικών κλήσεων, θα χρειαστεί να μας υποβάλετε κάποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνσή σας, το e-mail, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Εξυπακούεται ότι τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία για δική σας εξυπηρέτηση, δηλαδή προκειμένου να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας και να σας απαντήσουμε και για κανέναν άλλο σκοπό, ενώ αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα τριών μηνών.   Ωστόσο, κατά την υποβολή της φόρμας επικοινωνίας θα σας ζητηθεί να μας παρέχετε την αποδοχή σας ως προς του παρόντες όρους απορρήτου και προστασίας δεδομένων.  [Νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί το έννομο συμφέρον μας σε συνδυασμό με τους σκοπούς της δικής σας εξυπηρέτησης καθώς και η νόμιμη συγκατάθεσή σας - άρθρο 6 παρ. 1 στ. α και στ. του Γενικού Κανονισμού  ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου].

Υποβολή αιτήματος σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας

 Για την άσκηση των  δικαιωμάτων σας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία μας στο e-mail «[email protected]». Σας ενημερώνουμε ότι η άσκηση των δικαιωμάτων σας γίνεται δωρεάν, εκτός εάν το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό (ιδίως λόγω του τυχόν επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα του) οπότε στην περίπτωση αυτή η εταιρεία δύναται να αρνηθεί να δώσει συνέχεια.

 Διατηρείτε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για τα προσωπικά δεδομένα σας που έχουν γνωστοποιηθεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, να ζητήσετε διαγραφή, διόρθωση, αντίγραφο αυτών. Η εταιρεία δεσμεύεται να απαντήσει στο αίτημά σας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και τουλάχιστον το αργότερο εντός ενός μήνα.

 Υποβολή καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 Κάθε φυσικό πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

 Σύνδεση με Διαδικτυακούς Τόπους Τρίτων

 Για τη διευκόλυνσή σας ενδέχεται να παρέχουμε συνδέσμους (links) με διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Οφείλετε να εξετάσετε προσεχτικά τις πολιτικές απορρήτου/ ασφαλείας των τρίτων, στους οποίους παρέχει πρόσβαση η παρούσα ιστοσελίδα. Λοιποί διαδικτυακοί τόποι που είναι προσβάσιμοι μέσω της παρούσας τοποθεσίας διαθέτουν τις δικές τους πολιτικές και μεθόδους συλλογής, χρήσης και γνωστοποίησης δεδομένων. Δεν φέρουμε ευθύνη για τις πολιτικές και πρακτικές των τρίτων.

 Παιδιά

Ο ιστότοπός μας δεν απευθύνεται σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών.   

 Αναθεώρηση της παρούσας

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε τροποποιήσεις της παρούσας κάθε φορά που αυτό κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να συμμορφώνεται με τις επιταγές τής εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας (εθνικής και ενωσιακής) καταγράφοντας την ημερομηνία τροποποίησης. Για το λόγο αυτό,σας παρακαλούμε να διαβάζετε προσεκτικά τους όρους της δήλωσης και να ελέγχετε την ημερομηνία της τελευταίας αναθεώρησης.

 Τελευταία ενημέρωση Πολιτικής Απορρήτου 8/4/2021