Η σχέση της επιχείρησης με την κοινωνία είναι αμφίδρομη και για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι οι εταιρίες και οι οργανισμοί οφείλουν να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον και αντίστοιχα να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους.

Από το 1984, η  Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕΒΕ  ανταποκρίνεται έμπρακτα σε ουσιαστικές ανάγκες της κοινωνίας, θεωρώντας την εταιρική κοινωνική ευθύνη ευκαιρία προσφοράς και όχι υποχρέωση.

Σε ετήσια βάση η εταιρία στηρίζει - τόσο οικονομικά όσο και σε είδος - συλλόγους προστασίας παιδιών, όπως ο Σύλλογος Αγέννητου Παιδιού «Η Αγκαλιά», το Χαμόγελο του Παιδιού, τα Παιδικά Χωριά  SOS και η Εταιρία Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή». 

Η εταιρία μας ήταν από την πρώτες που απέκτησαν Μητρώο Παραγωγού στην Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ από το έτος 2008, θέτοντας ως προτεραιότητά της την Προστασία του Περιβάλλοντος. Στη συνέχεια αποκτήσαμε μητρώο και σε άλλες εταιρίες Διαχείρισης Συσσωρευτών, Λιπαντικών κ.λπ. Παράλληλα η εταιρία ανακυκλώνει συστηματικά όλα τα χαρτιά/ χαρτόνια συσκευασιών κ.λπ. και τα τελευταία 5 έτη έχει ελαττώσει κατά 30% τις συνολικές εκτυπώσεις εγγράφων της.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης, η εταιρία στηρίζει την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κρωπίας με χορηγίες σε είδος, αναγνωρίζοντας το πολύ σημαντικό έργο που προσφέρει στην κοινωνία.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 η εταιρία μας προσπαθεί να συμβάλει στη δημιουργία προϋποθέσεων για ένα καλύτερο αύριο, μοιράζοντας προστατευτικές μάσκες σε εργαζόμενους και στο δίκτυο πελατών της. Στη σημερινή κρίσιμη συγκυρία, οι απαιτήσεις όσον αφορά στην υγιεινή και την ασφάλεια αυξάνονται, ιδιαίτερα για τους επαγγελματίες της κατασκευής που επισκέπτονται χώρους όπως εργοτάξια και έρχονται καθημερινά σε επαφή με πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους. Οι μάσκες αποτελούν σημαντικό σύμμαχο αφού βάζουν φραγμό στη μετάδοση των μικροβίων, προστατεύοντας εμάς και τους γύρω μας.